"Aktywna integracja zwiększająca szansę na zatrudnienie wśród uczestników Centrum Integracji Społecznej w Chmielniku"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem.
Numer i nazwa Działania: RRPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe).

Wyniki postępowania nr 3/CIS/FNR/2019/L/BK z dnia 15.04.2019

2019-06-05 15:33:47

Wydłużenie terminu ogłoszenia wyników postępowania

2019-05-31 14:49:04

3/CIS/FNR/2019/L/BK z dnia 15.04.2019 r.

Wydłużenie terminu ogłoszenia wyników postępowania

2019-05-21 15:21:59

3/CIS/SNR/2019/L/BK z dnia 15.04.2019 r

Wyniki postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 3/CIS/FNR/2019/L z dnia 26.04.2019

2019-05-15 13:14:19

Informacji o wydłużeniu wyników dotyczących wyboru wykonawców zapytania ofertowego nr 3/CIS/FNR/2019/L/BK

2019-05-07 15:52:52

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej.

2019-04-26 12:13:44

Rozeznanie rynku nr 3/CIS/FNR/2019/L z dnia 26.04.2019roku

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej nr 3 /CIS/FNR/2019/L/BK

2019-04-15 15:27:55

Wybór oferty cenowej sprzedaży i dostawy urządzeń, sprzętu i materiałów na warsztaty: warsztat kulinarny, warsztat eko/remontowo budowlany, warsztat pielęgnacji terenów zielonych w ramach projektu: ,,Aktywna integracja zwiększająca szansę na zatrudnienie wśród uczestników Centrum Integracji Społecznej w Chmielniku?

Wyniki postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy zapytania ofertowego nr 2/CIS/FNR/2019/L/BK

2019-03-05 14:13:26

Zaproszenie złożenia oferty cenowej nr 2/CIS/FNR/2019/L/BK

2019-02-20 11:26:34

Wyniki postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy nr 1/CIS/FNR/2019/L/BK

2019-02-19 13:19:46

Wyniki postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 2/CIS/FNR/2019/L

2019-02-04 10:31:07

Wyniki postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 1/CIS/FNR/2019/L z dnia 22.01.2019

2019-02-04 10:27:46

Fundacja Nadzieja Rodzinie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania ogłoszonego w Bazie Konkurencyjności.

2019-02-08 08:04:51

Zapytanie ofertowe nr 2/CIS/FNR/2019/L z dnia 22.01.2019 roku

2019-01-22 15:32:41

Zapytanie ofertowe nr 1/CIS/FNR/2019/L z dnia 22.01.2019 roku

2019-01-22 15:21:58